Hier vindt u een overzicht van alle hellingen, bergen of heuvels in Nederland met fietsbare wegen.

Gekozen is voor de volgende indeling. Allereerst een volgnummer, gevolgd door de naam van de berg. Vervolgens de richting van waaruit de berg beklommen dient te worden om het gewenste resultaat te bereiken. Vaak kan de berg namelijk vanuit verschillende richtingen beklommen worden wat uiteraard consequenties heeft voor de lengte van de klim en het stijgingspercentage. De volgende kolom betreft de hoogte van de heuvel, daarna de lengte van de klim. Tot slot het gemiddelde stijgingspercentage.

De heuvels/hellingen in de lijst zijn gerangschikt op indexcijfer. Het indexcijfer geeft de zwaarte van de heuvel weer als resultante van een formule met de lengte van de klim en het gemiddelde stijgingspercentage. De volgende formule is hierbij gehanteerd:

Lengte Klim * Stijgingpercentage²

Uiteraard is de berekening subjectief. Voor de een telt de lengte van een klim zwaarder dan voor de andere en hetzelfde geldt voor het stijgingspercentage. Daarnaast is het zo dat wordt uitgegaan van een gemiddeld stijgingspercentage. Hierdoor krijgt een berg met een fluctuerend stijgingsbeeld dezelfde weging als een berg met een constante stijging. Als u desalniettemin een betere formule weet, laat het ons dan weten.

Voor alle duidelijkheid: Het stijgingspercentage geeft aan hoeveel hoogtemeters wij op 100 meter ‘langs de helling afgelegde’ afstand gemiddeld stijgen of dalen.

Wellicht dat de weergegeven lijsten niet compleet zijn en dat er enkele hellingen ontbreken. Het verzoek is dan ook betreffende informatie aan ons toe te zenden waarna de lijsten worden aangepast.

Tot slot is het niet onbelangrijk te vermelden dat de basis van de gegevens in de lijst is ontleend aan een artikel in het wielerblad Fiets.

Hellingen

Limburg

Limburg

ga naar de hellingen

Utrecht

Utrecht

ga naar de hellingen

Veluwe

Veluwe

ga naar de hellingen

Nijmegen

Nijmegen

ga naar de hellingen

Montferland

Montferland

ga naar de hellingen

Overijssel

Overijssel

ga naar de hellingen

Top 100

Top 100

ga naar de hellingen

Overige Hellingen

Overige Hellingen

ga naar de hellingen